THE EXPLODING #5: EL PRESENT NO ESTÀ ESCRIT

Cat/Cast
(Cat)

La declaració # 5

 

“En aquesta situació de crisi civilitzatòria, el relat dominant ens ofereix gairebé una condemna. Davant una condemna, qualsevol salvació és la bona. Narro aquest fatalisme per apartar-nos-en. S’ha de desmuntar aquesta idea que no podem fer res, que només podem viure matant-nos, que qui dia passa any empeny i que si pots estar millor que el veí del costat, queda-t’hi i no arrisquis. La pregunta és on prendre posició en aquesta guerra contra el temps que vivim.”

Marina Garcés

“El passat és passat, però no absent. El futur encara no ha arribat i, amb tot, ja és aquí. El present és lliure i està, tanmateix, relacionat amb el passat i el futur, i en cert sentit també depèn de tots dos. El món és salvat i, tanmateix, en runes (…)”.

Raimon Panikkar

 

En aquesta edició, totes les peces que s’improvisaran formaran part d’un espectacle entorn de dos conceptes: el fatalisme i el solucionisme. Els humans, però, per a entendre el Món (amb majúscules) no només requerim conceptes, sinó també mites, expressió col·lectiva i ritual. El mite de la creació, el mite del creixement, el mite de la destrucció, el mite de la superació. No hi ha mite sense concepte i no hi ha concepte sense mite.

El fatalisme: es nodreix d’aquells missatges que ens diuen que estem més a prop que mai de la gran crisi climàtica o que mai abans havia crescut tant la inseguretat, per exemple.

El solucionisme: es nodreix de la idea que cada vegada més les persones deleguen les seves pròpies decisions en subjectes o ens externs, sigui en la intel·ligència artificial o els algoritmes que ens ofereixen els gegants tecnològics, sigui en els grans líders populistes que volen portar el seu poble a un nou Edèn, per exemple.

Les dues cares d’aquesta mateixa moneda converteix els individus de la nostra societat en personatges passius, certament moguts per pulsions amb arrels en la por.

Reconèixer els mites que arrelen en nosaltres (el fatalisme, el solucionisme) metabolitzar-los: fer-nos flexibles, transformar les imatges (què volen dir les imatges?) que ens fan travessar moments de transició esquizofrènics. TIC-TAC-TIC-TAC-TIC. De les llums a les ombres, de les ombres a les llums, en connexió espiritual i al bell mig: el planeta i nosaltres, perpetuant el dualisme (que també és un concepte, i alhora, un mite).

Creiem en aquest moment posthumà com a una sessió de poker nocturna dels 4 genets de l’Apocalipsi apostant amb pluges de catarsi

sobre la taula.

Creiem en l’exploració del diàleg i la comunicació com a salvació i ajut per a sobreviure

sobre les runes.

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(Cast)

La declaración # 5

 

“En esta situación de crisis civilizadora, el relato dominante nos ofrece casi una condena. Delante de una condena, cualquier salvación es la buena. Narro este fatalismo para apartarnos a él. Se tiene de desmontar esta idea de que no podemos hacer nada, que solo podemos vivir matándonos, que quien pasa el día, empuja el año y que si puedes estar mejor que el vecino de al lado, quédate y no te arriesgues. La pregunta es, cómo posicionarse en esta guerra contra los tiempos que vivimos.”

Marina Garcés

“El pasado es pasado, pero no ausente. El futuro todavía no ha llegado y, con todo, ya está aquí. El presente es libre y está, también, relacionado con el pasado y el futuro, y en cierto sentido también depende de los dos. El mundo es salvado y, al mismo tiempo, está en ruinas (…)”.  

Raimon Panikkar

 

En esta edición, todas las piezas que se improvisarán formarán parte de un espectáculo entorno a dos conceptos: el fatalismo y el solucionismo. Los seres humanos, sin embargo, para entender el Mundo (con mayúsculas) no solo requerimos de conceptos, sino también de mitos, expresión colectiva y ritual. El mito de la creación, el mito del crecimiento, el mito de la destrucción, el mito de la superación. No hay mito sin concepto y no hay concepto sin mito.

El fatalismo: se nutre de aquellos mensajes que nos dicen que estamos más cerca que nunca de la gran crisis climática o que nunca antes había crecido tanto la inseguridad, por ejemplo.

El solucionismo: se nutre de la idea que cada vez más las personas delegan sus propias decisiones en sujetos o entes externos, sea en la inteligencia artificial o los algoritmos que nos ofrecen los gigantes tecnológicos, sea en los grandes líderes populistas que quieren traer a su pueblo a un nuevo Edén, por ejemplo.

Las dos caras de la misma moneda convierte a los individuos de nuestra sociedad en personajes pasivos, ciertamente movidos por pulsiones con raíces en el miedo.

Reconocer los mitos que enraizan en nosotros (el fatalismo, el solucionismo) metabolizarlos: hacerlos flexibles, transformar las imágenes (¿qué quieren decir las imágenes?) que nos hacen atravesar momentos de transición esquizofrénicos. TIC-TAC-TIC-TAC-TIC. De las luces a las sombras, de las sombras a las luces, en conexión espiritual y en el justo medio: el planeta y nosotros, perpetuando el dualismo (que también es un concepto y, a la vez, un mito).

Creemos en este momento posthumano como en una sesión de poker nocturna de los 4 jinetes del Apocalipsis apostando con lluvias de catarsis

sobre la mesa.

Creemos en la exploración del diálogo y la comunicación como en la salvación y ayuda para sobrevivir

sobre las ruinas.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close